Η Εταιρία

Η εταιρία ιδρύθηκε το 1931 από τον Ζαφρακόπουλο Ιωάννη και στη συνέχεια μεταβιβάστηκε στους γιους του Δημήτρη & Κωνσταντίνο Ζαφρακόπουλο. Στη σημερινή της μορφή, την εταιρία διευθύνει ο Ζαφρακόπουλος Ιωάννης, γιος του Δημήτρη Ζαφρακόπουλου. Με ιστορία 3 γενεών, σήμερα λειτουργεί υπό την ονομασία ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΖΑΦΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε

Το ελαιόλαδο

Το ελαιόλαδο αποθηκεύεται σε inox δεξαμενές και κατατάσσεται ανάλογα με την οξύτητα & την ποιότητα του κατόπιν εργαστηριακών αναλύσεων. Το τμήμα της τυποποίησης έχει τη δυνατότητα να τυποποιεί ελαιόλαδο & για λογαριασμό τρίτων [Φασόν]. Πλέον τυποποιεί Εξαιρετικά Παρθένο Ελαιόλαδο και σε συσκευασίες από 50 ml  μιας χρήσης σε εναρμόνιση με την νομοθεσία που προωθεί το Υπουργείο ανάπτυξης και Τροφίμων για την χρήση σε καταστήματα εστίασης.

Τα προϊόντα

Η εταιρεία διαθέτει τμήμα λιανικής & χονδρικής πώλησης και πραγματοποιεί διανομές ελαιολάδου σε καθημερινή βάση εντός της πόλης με ιδιόκτητα οχήματα και έχει δυνατότητα διανομής σε όλη την Ελλάδα κατόπιν συνεννόησης.